opvanghuis

Moldavië, met een bevolking van 2,6 miljoen, kent een schrijnende realiteit waar ruim 10% onder de armoedegrens leeft, waardoor het het armste land van Europa is. De armoede leidt tot een aanzienlijke bevolkingsafname doordat veel Moldaviërs het land verlaten om elders werk te vinden. Kinderen groeien op zonder hun ouders, die naar het buitenland zijn vertrokken om financiële middelen te vergaren voor een beter leven voor hun kinderen. Hierdoor ervaart de huidige generatie in Moldavië een gebrek aan ouderlijke liefde en een gezonde thuissituatie. Het nastreven van financieel gewin staat centraal in hun levens.

Deze situatie heeft geleid tot diverse problemen, zoals een alarmerend alcoholprobleem bij 80% van de bevolking en alledaagse verschijnselen als vrouwenhandel en prostitutie. In dit schrijnende scenario opereert de stichting Caritate. Een van hun voornaamste projecten richt zich op het oprichten van een opvanghuis voor kwetsbare tienermeiden, met name meisjes uit internaten die gemakkelijke doelwitten worden voor mensenhandelaren. Velen van hen worden ontvoerd en zelfs verkocht door hun eigen familie vanwege de armoede. Ze belanden verspreid over heel Europa in de prostitutie, zonder de mogelijkheid om terug te keren vanwege schrijnende thuissituaties. Ze staan er alleen voor.

In samenwerking met de Moldavische stichting Un Nou Inceput (een nieuw begin) is er een opvanghuis opgericht om deze kwetsbare meiden een veilig en warm onderkomen te bieden. De meiden krijgen de gelegenheid om een opleiding te volgen, kook- en naaivaardigheden te ontwikkelen en huishoudelijke taken aan te leren. Ze worden ook betrokken bij diverse hulpprojecten, zoals het bereiden van maaltijden voor ouderen en deelname aan zomerkampen, met als doel hen een betere toekomst te bieden. Een integraal aspect van het meidenhuis is de kennismaking met het Christelijk geloof, waarbij de meisjes worden ondersteund bij het ontdekken van hun eigen identiteit en karakter.

Het opvanghuis organiseert tevens verschillende activiteiten voor kwetsbare gezinnen, waaronder jonge moeders met kinderen. Periodieke ontmoetingen met deze moeders, de distributie van voedselpakketten aan de allerarmsten in dorpen rondom Chisinau, en bijeenkomsten met kinderen uit kwetsbare gezinnen die deelnemen aan de projecten, zijn slechts enkele initiatieven. Elk jaar vinden er bovendien zomerkampen plaats, waarmee de stichting Caritate zich inzet voor een bredere en duurzame hulpverlening.

Een tienermeisje

We willen u het verhaal van Lena vertellen, een Moldavisch meisje van 15 jaar oud. Op het eerste gezicht zie je niets van het harde leven dat zij leidt, van al de vreselijke dingen die ze heeft meegemaakt. Na haar geboorte werd zij door haar tienermoeder achtergelaten bij het ziekenhuis. Ze werd in een internaat geplaatst waar ze regelmatig werd  geslagen en moest vaak nachtenlang in een donker hok doorbrengen.

Toen ze 11 jaar was, werd ze voor het eerst verkracht door een leraar op school. Op 14-jarige leeftijd liep ze weg uit het internaat en leefde maanden op straat. Hier kwam ze in contact met een man die haar een baan aanbood in Europa. Ze mocht kamers schoonmaken en zou goed betaald worden. Ze ging met hem mee en werd in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, in een nachtclub gebracht waar ze moest werken als prostituee. Toen ze in het internaat woonde, had een schoonmaakster haar verteld over de liefde van de Heere God. Ze koesterde deze verhalen en verlangde naar deze liefde. Het lukte haar om te ontsnappen uit haar situatie en wordt nu opgevangen door een christelijke vrouw die werkt voor stichting ´Caritate´. Hier krijgt ze de liefde die ze nooit heeft ontvangen en wordt ze geholpen met studie, leren koken en bijbelstudie.


Hier krijgt ze de liefde die ze nooit heeft ontvangen.

Lena

Volg ons

Blijf op de hoogte