Stichting Caritate heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling) toegewezen gekregen. Dit betekent dat uw sponsorbijdrage, donatie of gift aan Caritate fiscaal aftrekbaar is. U kunt dit controleren met het programma ‘ANBI opzoeken’ van de belastingdienst.

Meer informatie over de ANBI beschikking en het aftrekken van giften kunt u lezen op www.belastingdienst.nl/giften.

Omdat wij niet belastingplichtig zijn, hebben wij geen btw nummer.
Kvk nummer: kvk 62 40 66 55
RSIN-nummer/ANBI fiscaalnummer:  8548.05.631


Bestuur en beloningsbeleid

Samenstelling bestuur:
Cees van der Steldt, voorzitter
Vacature
Pieter van Winkelhof, penningmeester
Leanne Paraschivoi-Bemelmans
Bas van Zessen

Er is geen bezoldiging voor bestuursleden.


Beleidsplan 2023-2028

Beleidsplan


Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020

Volg ons

Blijf op de hoogte