Help het Doel heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling) toegewezen gekregen. Dit betekent dat uw sponsorbijdrage, donatie of gift aan Caritate fiscaal aftrekbaar is. U kunt dit controleren met het programma ‘ANBI opzoeken’ van de belastingdienst.

Jaarverslag en financiën
Ons meest recente jaarverslag met financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde activiteiten en o.a. de verwachtingen en ons beleid voor het komende boekjaar kunt u hier bekijken.

Beloning bestuur en directeur
Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Meer informatie over de ANBI beschikking en het aftrekken van giften kunt u lezen op www.belastingdienst.nl/giften.

Omdat wij niet belastingplichtig zijn, hebben wij geen btw nummer.
Kvk nummer: kvk 62 40 66 55
RSIN/fiscaal nummer: 8548.05.631

Volg ons

Blijf op de hoogte