Over ons

Ontstaan
Caritate is een onderdeel van de Stichting Help het Doel. Help het Doel is ontstaan tijdens een vergadering van twee muzikanten en een enthousiaste vrijwilliger. Het idee was als volgt: met een eigen stichting kunnen we maximale winst maken voor het goede doel. Daarnaast kan de stichting dienen als paraplu om andere stichtingen meer bekendheid te geven. Dit doen wij door het geven van concert- en zangavonden. Ook kunnen wij werk uit handen nemen bij andere stichtingen, kosten besparingen realiseren en extra activiteiten organiseren.

Door de tijd zijn wij er achter gekomen dat het concept niet helemaal sluitend was. Ons doel als paraplu stichting hebben wij opzij gezet en we zijn ons gaan richten op het organiseren van muzikale activiteiten voor de reformatorische achterban. Ook hebben wij één specifiek doel gevonden om in het bijzonder te ondersteunen. Dit is een project in Moldavië. Hier hopen we door middel van hulp aan plaatselijke kerkelijke gemeenten en locatiebezoeken de armoede, prostitutie en drankverslaving tegen te gaan.

Missie
Wij geloven dat muzikale activiteiten samenbinden en een grote financiële bijdrage leveren voor het goede doel.

Visie
Wij stimuleren het geefgedrag van alle bezoekers van zang- en concertavonden, voor de behoeftige medemens in Moldavië.

Kernwaarden
Christelijk: Om verantwoord om te gaan met onze taak nemen wij de christelijke normen en waarden in acht. Dit komt naar voren in de wijze van geld inzamelen en in de wijze van geld besteden.

Samenwerken: Wij streven voortdurend naar een optimale samenwerking met al onze relaties. Dit zijn o.a. ambassadeurs, vrijwilligers, koren, musici en donateurs

Vertrouwen: Het vertrouwen van al onze relaties in stichting Help het Doel staat hoog in het vaandel. Wij spannen ons uitermate in voor
– een goede besteding van de gelden
– een duidelijke communicatie richting onze achterban

Identiteit en werkwijze
Onze identiteit is genormeerd aan de Bijbel. Wij zetten ons in om geld op te halen voor alle mensen ongeacht ras, etniciteit, religie of geslacht. Om de naaste lief te hebben als onszelf is het belangrijk dat we God lief hebben boven alles. Vanuit dat perspectief hebben wij het meeste over voor onze naaste, zonder onszelf weg te cijferen.

Doelstellingen
Stichting Help het Doel heeft als doel:
– het inzamelen van gelden voor verschillende goede doelen in Moldavië met een identiteit die genormeerd is aan de Bijbel
– bekendheid werven voor de goede doelen in Moldavië met muzikale activiteiten binnen de gereformeerde achterban en voornamelijk voor ons project in Moldavië

Personeel & raad van toezicht / bestuur
Als groeiende stichting hopen wij in de toekomst steeds meer gemotiveerde mensen in dienst te hebben. Allemaal dienen wij hetzelfde doel; het leveren van een financiële bijdrage m.b.v. muzikale activiteiten

Het team bestaat uit de volgende personen:
De heer Gerard van Wijk (penningmeester)
De heer Klaas-Jan Roggeveen (coördinator muziek)    kjroggeveen@helphetdoel.nl
De heer Cees van der Steldt (contactpersoon project Moldavië)

Beleidsplan HHD 2017 – 2022

Volg ons

Blijf op de hoogte