Over ons

Missie
Stichting Caritate wil hulp bieden aan de arme bevolking van Moldaviƫ. In samenwerking met lokale hulpverleners hebben we een opvanghuis opgezet waar de meest kwetsbare meiden een thuis kunnen vinden. We willen hen daar in de eerste plaats veiligheid, liefde en warmte bieden. Ook ondersteunen we als stichting een kerk in Baraboi.

Kernwaarden
Om verantwoord om te gaan met onze taak nemen wij de christelijke normen en waarden in acht. Dit komt naar voren in de wijze waarop wij geld inzamelen en besteden.

Samenwerken
Wij streven voortdurend naar een optimale samenwerking met al onze relaties. Dit zijn onder andere ambassadeurs, vrijwilligers, koren, musici en donateurs.

Vertrouwen
Het vertrouwen van al onze relaties staat hoog in het vaandel. Wij spannen ons uitermate in voor een goede besteding van de gelden en een duidelijke communicatie richting onze achterban.

Identiteit en werkwijze
Onze identiteit is genormeerd aan de Bijbel. Wij zetten ons in om geld op te halen voor alle mensen ongeacht ras, etniciteit, religie of geslacht. Om onze naaste lief te hebben als onszelf, is het belangrijk dat we God lief hebben boven alles. Vanuit dat perspectief hebben wij het meeste over voor onze naaste, zonder onszelf weg te cijferen.

Doelstellingen
Stichting Caritate heeft als doel geld in te zamelen voor verschillende projecten in Moldaviƫ. Daarnaast wil stichting Caritate bekendheid werven voor de projecten in Moldaviƫ. Dit doen wij door middel van muzikale activiteiten, markten en social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte