Over ons

Missie
Stichting Caritate wil hulp bieden aan de arme bevolking van Moldavië. In samenwerking met lokale hulpverleners hebben we een opvanghuis opgezet waar de meest kwetsbare meiden een thuis kunnen vinden. We willen ze daar in de eerste plaats veiligheid, liefde en warmte bieden. Ook ondersteuen we als stichting een kerk in Baraboi.

Kernwaarden
Om verantwoord om te gaan met onze taak nemen wij de christelijke normen en waarden in acht. Dit komt naar voren in de wijze van geld inzamelen en in de wijze van geld besteden.

Samenwerken: Wij streven voortdurend naar een optimale samenwerking met al onze relaties. Dit zijn o.a. ambassadeurs, vrijwilligers, koren, musici en donateurs

Vertrouwen: Het vertrouwen van al onze relaties staat hoog in het vaandel. Wij spannen ons uitermate in voor
– een goede besteding van de gelden
– een duidelijke communicatie richting onze achterban

Identiteit en werkwijze
Onze identiteit is genormeerd aan de Bijbel. Wij zetten ons in om geld op te halen voor alle mensen ongeacht ras, etniciteit, religie of geslacht. Om de naaste lief te hebben als onszelf is het belangrijk dat we God lief hebben boven alles. Vanuit dat perspectief hebben wij het meeste over voor onze naaste, zonder onszelf weg te cijferen.

Doelstellingen
Stichting Caritate heeft als doel:
– het inzamelen van gelden voor verschillende goede doelen in Moldavië met een identiteit die genormeerd is aan de Bijbel
– bekendheid werven voor de goede doelen in Moldavië met muzikale activiteiten binnen de gereformeerde achterban en voornamelijk voor ons project in Moldavië.

Volg ons

Blijf op de hoogte